Data:

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki inwestujemy w waszą przyszłość


W ramach realizowanego projektu pn.
"Budowa zaawansowanego systemy waloryzacji i wycen nieruchomości w oparciu o nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne"
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym zbieramy oferty na:

W obecnej chwili nie przeprowadzamy postępowań ofertowych w ramach działania 4.4.
Zamieszczenie na stronie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Cenatorium do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Cenatorium do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Cenatorium nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Cenatorium zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.