Dedykowane raporty, Indeksy Cen Nieruchomości

Rozumiemy, że potrzeby deweloperów czy pośredników na rynku nieruchomości są inne niż np. banków. Dlatego też z myślą o nich, nasi analitycy tworzą specjalistyczne raporty statystyczne dla wybranej lokalizacji lub obszaru. Baza Cen Nieruchomości pozwala na opracowywanie wielowymiarowych raportów w zakresie dynamiki poziomu cen nieruchomości. Oferujemy również analizy eksperckie, badanie atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości. My wskażemy Ci te nieruchomości, w których drzemie najwyższy potencjał. Opracowujemy też indeksy cen nieruchomości, gdzie przedstawiamy średnie kwartalne ceny i procentowe wskaźniki ich zmian dla 20 miast wojewódzkich i 16 województw (bez tych miast) w oparciu o dane z Bazy Cen Nieruchomości.
Raporty czy indeksy pomagają w podejmowaniu decyzji m.in.:

  • Deweloperom, umożliwiając im m.in. analizę konkurencji, wskazanie cen transakcyjnych nieruchomości (z dokładnością do miast, dzielnic, bądź dowolnie ustalonych obszarów – np. kwartałów ulic) oraz monitoring trendów i wahań dla lokalnych rynków. Dodatkowo mogą oni zyskać wiedzę na temat średnich cen lokali użytkowych (czyli t.zw. małej komercji) w danym mieście;
  • Funduszom inwestycyjnym i innym graczom na rynku nieruchomości, przy ocenie potencjału inwestycji, trendów cenowych dla danego obszaru czy płynności lokalnego rynku;
  • Bankom i firmom windykacyjnym, które wykorzystują indeksy do weryfikacji wartości portfela kredytowanych nieruchomości.

Pobierz nasz najnowszy raport
Historia w cenie. Nieruchomości zabytkowe w Polsce.

Pobierz raport