Integracja rozwiązań z systemami klientów

Dzięki interfejsowi API, umożliwiamy bezpośrednią komunikację z systemem w Państwa firmie, co pozwoli m.in. na wykonywanie masowych wycen nieruchomości. Umożliwi to jednorazowe odpytanie o wycenę pakietu nieruchomości, bądź wykonywanie cyklicznych wycen tego samego portfela.
Nasi Klienci cenią sobie to rozwiązanie ze względu na:

  • Oszczędność czasu wynikającą z implementacji naszych narzędzi w funkcjonujących wewnętrznie systemach;
  • Prostotę działania oraz wysoki wskaźnik wiarygodności wyników.