Łukasz Złakowski na konferencji Pulsu Biznesu

News 15 kwietnia 2019

W dniach 10-11 czerwca 2019 r. obędzie się konferencja „Prowadzenie inwestycji przesyłowych”, organizowana przez Puls Biznesu. Jednym z prelegentów będzie członek zarządu Cenatorium – Łukasz Złakowski.

To ciekawe wydarzenie zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w szczególności rozpoczęcie posiadania służebności na nieruchomościach państwowych, na których urządzenia przesyłowe wybudowano przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych oraz przed komunalizacją.

W imieniu swoim i organizatorów zapraszamy na tę wyjątkową konferencję! WIęcej informacji na www.pb.pl/konferencje