Obsługa wycen portfelowych z wykorzystaniem AVM

Opatentowane przez nas narzędzie AVM (Automated Valuation Model, z ang. automatyczny model wyceny) oblicza wartość rynkową nieruchomości przy użyciu zaawansowanego modelu statystycznego na podstawie danych z Bazy Cen Nieruchomości. Model ten doskonale sprawdza się w realizacji masowych zleceń pakietowych, mających np. na celu aktualizację wartości portfela zabezpieczeń hipotecznych. Nasze doświadczenie pokazuje, że w ten sposób jesteśmy w stanie wycenić szybko dużą ilość standardowych nieruchomości, zachowując przy tym dokładność wycen powyżej standardów rynkowych. W przypadku np. domów wycenę nadzorują eksperci korzystający z naszych autorskich narzędzi. Cały proces jest monitorowany pod kątem zachowania rygorów merytorycznych.
Najczęściej z tego rozwiązania korzystają:

    • banki, którym dostarczamy zweryfikowanych wycen nieruchomości, zgodnych z wymogami Rekomendacji S i J Komisji Nadzoru Finansowego;
    • ubezpieczyciele i firmy windykacyjne, zyskujący możliwość precyzyjnego szacowania odzysków z zaangażowanych przez bank środków z przedmiotu zabezpieczenia w procesie monitoringu portfela.