Przetargi

Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie realizuje projekty pn:

„Opracowanie metod klasyfikacji obiektów na podstawie zbiorów danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa narzędzi do analizy przestrzennej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii przetwarzania danych, na potrzeby skierowanego do rynku nieruchomości systemu wyszukiwania i oceny lokalizacji (property intelligence).” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 5/1.1.1/2017

Realizacja projektu umożliwi opracowanie systemu, który będzie gromadził dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczał użytkownikom zintegrowaną, kontekstową i inteligentną analizę lokalizacji. Informacja taka może być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji, oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb. System będzie obejmował:

  • narzędzia, które zapewnią budowanie i aktualizowanie bazy danych o nieruchomościach oraz bazy danych przestrzennych,
  • narzędzia, które na podstawie zgromadzonych informacji dostarczy klientowi indywidualnemu analitykę opartą o rozwiązania machine learning,
  • narzędzie, które dostarczy informacji analitycznych dla podmiotów profesjonalnych z rynku nieruchomości.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu: Urszula Obrycka tel. +48 601 920 017

Zapytanie jeszcze nie ogłoszone.

Wystartuj   Pobierz dokumenty

Przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty.