Rozwój technologii

 

Firma Cenatorium sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 4/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka dla MŚP, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Opis projektu:

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Okres realizacji

01.09.2019 – 31.01.2023 (41 miesięcy)

Całkowite koszty kwalifikowalne:

13.113.933,74 zł

Wartość dofinansowania:

9.704.938,60 zł

OGŁOSZENIA

Poszukujemy: Specjalista ds. machine learning

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. machine learning

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Przykładowe obowiązki w ramach prac projektowych:

 • współudział w planowaniu prac projektu

 • wykonywanie koniecznych badań/analiz prowadzących do optymalnego wykorzystania różnych źródeł danych przestrzennych

 • implementacja modeli do identyfikacji obiektów/cech budynków ze zdjęć satelitarnych, lotniczych/dronowych, skaningu laserowego

 • wsparcie merytoryczne zespołu poprzez dzielenie się wiedzą

 • wsparcie we wdrażaniu zbudowanych modeli

Szukamy kogoś, kto:

 • ma wykształcenie wyższe na kierunku: matematyka, fizyka, informatyka itp.

 • bardzo dobrze zna pythona i biblioteki TensorFlow, Keras, scikit-learn, numpy, pandas

 • posiada doświadczenie w projektach Computer Vision (najchętniej związanych z detekcją/segmentacją obiektów na zdjęciach)

 • posiada doświadczenie w budowie modeli statystycznych i przetwarzaniu danych

 • zna SQL, Git

 • pracuje zespołowo i chętnie dzieli się wiedzą

Dodatkowym plusem będą:

 • udział w innych projektach uczenia maszynowego w szczególności prace badawcze

 • udział w projektach wykorzystujących dane satelitarne/lotnicze/dronowe

 • znajomość najnowszych modeli trendów wykorzystywanych w detekcji obiektów na zdjęciach

 • znajomość AWS

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: projekt111@cenatorium.pl

Programista (Python Backend Software Developer)

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Programista (Python Backend Software Developer)

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Przykładowe obowiązki w ramach prac projektowych:

 • współudział w planowaniu prac projektu

 • wytwarzanie nowych i rozwój istniejących systemów

 • praca z różnymi typami danych (relacyjne, json, xlsx, dane przestrzenne)

 • współtworzenie systemów pomagających w automatyzacji pracy

 • praca z technologiami:

- biblioteki/technologie w Pythonie: Flask, Django, Pandas, Pytest, Openpyxl

- Docker, GitLab CI/CD

Szukamy kogoś, kto:

 • ma wyższe wykształcenie – preferencyjnie na kierunku: matematyka, fizyka, informatyka itp.

 • umie programować w Pythonie (min. rok doświadczenia)

 • zna zagadnienia z programowania obiektowego (klasa, obiekt, instancja, interfejs itp.)

 • pracuje zespołowo i chętnie dzieli się wiedzą

Dodatkowym plusem będą:

 • znajomość dobrych praktyk programowania (SOLID, DRY, TDD)

 • tworzenie automatycznych testów

 • umiejętność pracy z system kontroli wersji: git

 • znajomość UML

 • znajomość zagadnień z zakresu REST api

 • znajomość systemów Linux (Ubuntu)

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: projekt111@cenatorium.pl

Świadczenie usług w obszarze machine learning w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę - rekrutacja na stanowisko Specjalista data scientist
W związku z realizacją projektu pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji” (dalej: Projekt) w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cenatorium sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie machine learningu w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę Kod CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
Zapytanie_ofertowe-ZO_10_DS2
Załącznik_1-ZO_10_DS2
Załącznik_2-ZO_10_DS2
Załącznik_3-ZO_10_DS2