SZUKAMY: Data scientist

Bez kategorii, Nowość, Ogłoszenia 18 września 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Data scientist

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • współudział w planowaniu prac projektu
 • automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem i analizą danych
 • wykonywanie koniecznych badań/analiz prowadzących do optymalnego wykorzystania różnych źródeł danych przestrzennych
 • implementacja modeli do identyfikacji różnych klas obiektów z różnych źródeł danych
 • przeprowadzanie koniecznych analiz na potrzeby poprawy wyników modeli
 • tworzenie dokumentacji projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie z kierunków matematyka, fizyka, informatyka
 • minimum 2-3 lata doświadczenia w projektach związanych z uczeniem maszynowym
 • praktyczna znajomość i rozumienie algorytmów uczenia maszynowego (regresji logistycznej, lasów losowych, xgboost, SVM, sieci neuronowych)
 • praktyczna znajomość języka programowania Python
 • doświadczenie w stosowaniu narzędzi służących do implementacji modeli uczenia maszynowego (np. scikit-learn, Tensorflow, Keras, Theano, Caffe, Torch)
 • doświadczenie w przetwarzaniu danych, automatyzacji i optymalizacji procesów
 • znajomość bibliotek do przetwarzania danych, m.in. pandas, numpy
 • doświadczenie w pracy z bazą PostgreSQL
 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, np. GitLab
 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz statystycznych
 • umiejętność pracy zespołowej oraz szybkiego przyswajania nowej wiedzy

Mile widziane:

 • ukończone dodatkowe kursy związane z uczeniem głębokim
 • znajomość branży nieruchomości
 • znajomość języka programowania R, w tym bibliotek wykorzystywanych w analizie i wizualizacji danych oraz budowie modeli uczenia maszynowego
 • znajomość PostGiS
 • znajomość C++

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół
 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

Pobierz całą treść ogłoszenia

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 22.09.2019 r. do godziny 23:59.