SZUKAMY: Kierownik zespołu analiz

Bez kategorii 24 października 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik zespołu analiz

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • specyfikowanie wymagań dotyczących przetwarzania danych z pomocą dedykowanego oprogramowania

 • tworzenie baz i walidacja na potrzeby modeli

 • współpraca z programistami pracującymi przy automatyzacji przetwarzania danych

 • analiza danych wejściowych

 • wyznaczanie obszarów

 • budowa, strukturyzowanie i etykietowanie zbiorów do próbek uczących i testowych

 • nadzór nad etykietowaniem i ręcznym przetwarzaniem danych

 • wsparcie automatyzacji tworzenia próbek na podstawie dostępnych baz danych

 • kalibracja systemu i profili potrzeb pod kątem konkretnych grup klientów

 • nadzór koncepcyjny i merytoryczny nad analitykami oraz podwykonawcami w tym zakresie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych – preferowane kierunki zarządzanie

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w analizie danych i 3-letnie na stanowisku kierownika lub koordynatora takiego zespołu

 • posiadanie kompetencji w zakresie przetwarzania i analizy danych, w szczególności: przetwarzania informacji bazodanowych z analogowych źródeł, harmonizacji zbiorów danych, automatyzacji przetwarzania danych, standaryzacji danych

 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz statystycznych

 • zdolności analityczne

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z bazą PostgreSQL

 • doświadczenie w przetwarzaniu danych, automatyzacji i optymalizacji procesów

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, np. GitLab

 • wysokie zdolności organizacyjne

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • kreatywność

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 30.10.2019 r. do godziny 23:59.