SZUKAMY: Specjalista ds. machine learning

Bez kategorii 3 października 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. machine learning

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • współudział w planowaniu prac projektu w celu osiągnięcia założonych wyników
 • implementacja modeli do identyfikacji obiektów/cech budynków ze zdjęć satelitarnych, lotniczych/dronowych, skaningu laserowego
 • wykonywanie koniecznych badań/analiz prowadzących do optymalnego wykorzystania różnych źródeł danych przestrzennych
 • wyznaczanie kierunku rozwoju prac i sugerowanie rozwiązań prowadzących do poprawy modeli, m.in. poprzez sposoby poprawy jakości danych, wykorzystanie innych źródeł danych, czy stosowanie innych modeli/struktur sieci neuronowych
 • wsparcie merytoryczne zespołu poprzez dzielenie się wiedzą
 • wsparcie we wdrażaniu zbudowanych modeli
 • tworzenie dokumentacji projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: matematyka, fizyka, informatyka itp.

 • minimum 5 lat doświadczania w projektach dotyczących uczenia maszynowego

 • minimum 2 lata doświadczenia w stosowaniu narzędzi Deep Learningowych w Computer Vision

 • bardzo dobra znajomość Pythona i bibliotek TensorFlow, Keras, scikit-learn, pandas, numpy

 • praktyczna znajomość i rozumienie algorytmów uczenia głębokiego wykorzystywanych w rozpoznawaniu obiektów na zdjęciach satelitarnych

 • znajomość najnowszych trendów/modeli wykorzystywanych w wykrywaniu obiektów ze zdjęć

 • znajomość SQL, Git

 • umiejętność pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą

Mile widziane:

 • udział w pracach badawczych związanych z identyfikacją obiektów na zdjęciach satelitarnych

 • udział w projektach dofinansowanych ze środków UE, w szczególności w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBiR

 • znajomość AWS

 

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 10.10.2019 r. do godziny 10:00.