avm

AVM idealny do wyceny portfeli nieruchomości

Bez kategorii 7 września 2018

Modele matematyczne wykorzystujące bazę danych o nieruchomościach do obliczenia rynkowej wartości na podstawie  analizy lokalizacji, warunków rynkowych i informacji o danym mieszkaniu, działce zmieniają wiele procesów, które wcześniej albo były czasochłonne, albo – dla przeciętnego konsumenta – niedostępne. Trzeba jednak mieć się na baczoności i pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach. Kluczowymi warunkami do poprawnego określenia prawdziwej wartości nieruchomości są przede wszystkim jakościowe dane, a także sam algorytm do wyceny. Polskim przykładem Automated Valuation Model jest AVM Cenatorium,  gdzie wyceniamy nieruchomość w sposób automatyczny, równocześnie dostrzegając złożoność jej otoczenia.

Liczą się fakty: cena transakcyjna

Dostępne w Polsce w rozmaitych formach rozwiązania wykorzystują bardzo często informacje o ofertach. Nic w tym dziwnego. Danych ofertowych jest więcej, są łatwo dostępne, aktualizowane codziennie ale… nie dostarczają one wiarygodnych informacji o rynku nieruchomości. A już na pewno, nie o wartości rynkowej danego mieszkania. Oferty są ze swej natury życzeniowe: to oczekiwania sprzedającego, które nie mówią nic o realnej wartości nieruchomości.
Zamieszczane w ogłoszeniach kwoty są zawyżone w stosunku do rzeczywistych wartości rynkowych nieruchomości o średnio 15%. Dodatkowo publikowane są oferty w rzeczywistości nieistniejące, które mogą służyć sztucznemu podnoszeniu cen przez podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami. W związku z tym, dane te są w większości przypadków bezwartościowe do określenia PRAWDZIWEJ wartości nieruchomości.
Także z tego powodu, modele automatyczne oparte na bezwartościowych danych nie są w stanie dostarczyć wiarygodnych informacji.

Read More