Cenatorium

Cenatorium dla instytucji finansowych

Cenatorium oferuje usługi oraz wielowymiarowe badania w zakresie dynamiki poziomu cen nieruchomości. Nasi Klienci z branży bankowej, ubezpieczeniowej, windykacyjnej oraz deweloperzy uzyskują rzetelne informacje podane w prostej i przyjaznej formie. Największa w Polsce, aktualizowana na bieżąco Baza Cen o transakcjach na rynku nieruchomości, powstaje w oparciu o dane pozyskanie ze zróżnicowanych źródeł publicznych. Dzięki ujednoliconej postaci, można w łatwy i szybki sposób wyszukiwać informacje, filtrować je i porównywać. Baza jest udostępniana za pośrednictwem przyjaznego interfejsu, umożliwiającego wyszukiwanie danych w oparciu o lokalizację na mapie. Dodatkowo, nasz system informacji o nieruchomościach umożliwia wzbogacenie podstawowych danych o szczegóły dotyczące lokalizacji. Baza Cen dostarcza informacji zgodnych z rekomendacjami  J, S i F Komisji Nadzoru Finansowego.

Korzystaj z nowoczesnej aplikacji Cenatorium lub wybierz jedną z usług, którą oferujemy:

  • aktualizacja i monitoring portfela nieruchomości,
  • uzupełnianie danych o nieruchomościach w bazie klienta,
  • sprzedaż danych,
  • ocena atrakcyjności inwestycyjnej,
  • wyceny wartości nieruchomości,
  • przedziały cenowe,
  • indeksy cen.

Cenatorium dla infrastruktury

Rozwiązania oparte o informacje zbierane przez Cenatorium umożliwiają wygodne i szybkie szacowanie wartości praw do gruntów leżących na trasie planowanych inwestycji liniowych oraz istniejących sieci. Główne korzyści to optymalizacja kosztów, oraz przyspieszenie tempa realizacji projektów takich jak gazociągi, linie wysokiego napięcia czy inwestycje telekomunikacyjne lub infrastruktury transportowej. System może być również zastosowany jako wsparcie procesu regulacji stanów prawnych istniejącej infrastruktury. Cenatorium oferuje również analizy eksperckie, badanie atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości wskazując te, o najwyższym potencjale.

Skontaktuj się z nami

Cenatorium dla deweloperów

Wiemy, że potrzeby deweloperów czy pośredników na rynku nieruchomości są inne niż dużych instytucji finansowych czy infrastrukturalnych. Dlatego z myślą o nich, nasi analitycy przygotowują specjalistyczne raporty statystyczne wybranej lokalizacji. Umożliwiają one analizę konkurencji oraz wskazują ceny transakcyjne nieruchomości (z dokładnością do miast, dzielnic, bądź dowolnie ustalonych obszarów – np. kwartałów ulic). Przeanalizujemy dla Ciebie rynek lokali mieszkalnych, rynek budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, gruntów oraz nieruchomości komercyjnych.

Analizy, sporządzone przez analityków rynku, pozwalają ocenić potencjał wybranej lokalizacji oraz segment rynku wybranej inwestycji.

Skontaktuj się z nami