Produkty – Market Intelligence

Prognoza cen nieruchomości

Rozwiązanie dostarcza kwartalne prognozy cen na rynku nieruchomości na 8 kwartałów w przód.

Do stworzenia prognozy wykorzystywany jest zarówno czynnikowy model ekonometryczny, jak i kontekstowa wiedza ekspercka, niemożliwa do uchwycenia statystycznie.

Jako dane zasilające model wykorzystujemy zarówno ceny transakcyjne, korzystając z własnej, największej bazy cen nieruchomości w Polsce, jak i zmienne makroekonomiczne.

Jakość predykcji modelu jest monitorowana i jest on regularnie rekalibrowany.

Panel danych

Zbudowany na podstawie bazy cen transakcyjnych oraz danych makroekonomicznych.

Model czynnikowy dla cen mieszkań

Bazujący na zagregowanych danych kwartalnych i wykorzystujący trzy czynniki kształtujące tempo wzrostu cen.

Prognoza i panel ekspercki

Uwzględniające sytuację makroekonomiczną i umożliwiające analizę trzech scenariuszy.

Rozwiązanie pozwala na prognozowanie cen nieruchomości na podstawie zadanego scenariusza zachowania gospodarki (bazowy, optymistyczny, pesymistyczny).

Scenariusze mogą być dostarczone przez Klienta, przy czym standardowo model wykorzystuje bazowy scenariusz makroekonomiczny. W ten sposób uzyskana prognoza skutecznie ekstrapoluje trendy widoczne w danych.

Segmentacja

chevron-symbol

Według typu:

Lokale mieszkalne:
  • małe (<40 m2)
  • średnie (40-65 m2)
  • duże (>60 m2)
Domy jednorodzinne

 

Według lokalizacji:

  • miasta wojewódzkie
  • województwa z wyłączeniem stolic

Okres predykcji

chevron-symbol

Predykcja kwartalna

2 lata (8 kwartałów)

Częstotliwość aktualizacji prognoz

chevron-symbol

Aktualizacja prognoz – kwartalnie

Reestymacja i rekalibracja – raz do roku

Scenariusze

chevron-symbol

Prognoza w trzech scenariuszach:

  • bazowym
  • optymistycznym
  • pesymistycznym

Istnieje możliwość wykorzystania scenariusza Klienta.

Wróć do grup produktów

Wyceny

Automatyczna wycena nieruchomości (system AVM Cenatorium) oraz tradycyjne wyceny: ekspertyzy, operaty szacunkowe i BHWN.

arrow-symbol

Market Intelligence

Pakiet danych i analiz o sytuacji na rynku nieruchomości, a także o poziomie cen i parametrach rynków lokalnych.

arrow-symbol

E-hipoteka

Automatyzacja procesu hipotecznego na etapie sprzedaży, udzielenia kredytu i monitoringu portfela zabezpieczeń.

arrow-symbol