Produkty – Wyceny

Wycena portfela nieruchomości

W czasach niepewności gospodarczej i zmieniającej się dynamicznie sytuacji na rynku, obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na usługę wyceny i/lub aktualizacji wartości portfela nieruchomości.

Główne cele, do których wykorzystywane są wykonywane przez nas analizy portfelowe, to m.in.:

 • monitoring portfeli hipotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji wymogów kapitałowych (patrz niżej)
 • pomiar i ocena poziomu ryzyka związanego z portfelem
 • ocena adekwatności poziomu odpisów (rezerw)
 • wycena i ocena na potrzeby świadomej budowy portfela i dopasowania do strategii w przypadku portfeli inwestycyjnych

Wszystkie wyceny portfelowe są dopasowane do potrzeb klienta,

w niektórych przypadkach priorytetem jest dokumentacja i kompleksowa weryfikacja nieruchomości,

w innych np. bardzo szybka realizacja usługi.

W przypadku portfeli hipotecznych kluczową wartością dla Klienta jest:

 • kompleksowa analiza nieruchomości w portfelu
 • korekta i standaryzacja danych o lokalizacji i adresie nieruchomości, wyłapanie ew. błędnych informacji
 • uzupełnienie informacji o nieruchomościach z różnych baz danych, m.in.: informacje z rejestru ksiąg wieczystych, parametry nieruchomości, informacje o ryzykach klimatycznych (ESG)
 • analiza typów nieruchomości i dopasowanie optymalnej metody wyceny/aktualizacji wartości
 • przeprowadzenie wyceny/aktualizacji wartości
 • przekazanie Klientowi kompletnej bazy informacji o nieruchomościach w portfelu

Klient otrzymuje od Cenatorium:

 • po pierwsze – uporządkowaną bazę nieruchomości, co pozwala na dalsze skuteczne monitorowanie portfela i gwarantuje zachowanie należytej staranności w zarządzaniu portfelem,
 • po drugie – opis metodyki zastosowanej przy wycenie/aktualizacji wartości, co umożliwia optymalizację wymogu kapitałowego i przedstawienie odpowiedniej dokumentacji regulatorowi (KNF).

Po pierwszej analizie, dzięki uporządkowaniu i wystandaryzowaniu informacji o nieruchomościach, jesteśmy w stanie szybko i po niższych stawkach realizować kolejne aktualizacje wartości i dalszy monitoring portfela (np. w cyklu kwartalnym, półrocznym lub rocznym).

Zapraszamy do kontaktu.

  Wróć do grup produktów

  Wyceny

  Automatyczna wycena nieruchomości (system AVM) oraz tradycyjne wyceny: ekspertyzy, operaty szacunkowe i BHWN.

  arrow-symbol

  Market Intelligence

  Pakiet danych i analiz o sytuacji na rynku nieruchomości, a także o poziomie cen i parametrach rynków lokalnych.

  arrow-symbol

  E-hipoteka

  Automatyzacja procesu hipotecznego na etapie sprzedaży, udzielenia kredytu i monitoringu portfela zabezpieczeń.

  arrow-symbol