Produkty – Wyceny

Wycena portfela nieruchomości

W czasach niepewności gospodarczej i zmieniającej się dynamicznie sytuacji na rynku obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na usługę wyceny i/lub aktualizacji wartości portfela nieruchomości.

Główne cele, do których wykorzystywane są wykonywane przez nas analizy portfelowe, to m.in.:

 • monitoring portfeli hipotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji wymogów kapitałowych (patrz niżej),
 • pomiar i ocena poziomu ryzyka związanego z portfelem,
 • ocena adekwatności poziomu odpisów (rezerw),
 • wycena i ocena na potrzeby świadomej budowy portfela i dopasowania do strategii w przypadku portfeli inwestycyjnych.

Wszystkie wyceny portfelowe są dopasowane do potrzeb Klienta,

w niektórych przypadkach priorytetem jest dokumentacja i kompleksowa weryfikacja nieruchomości,

w innych np. bardzo szybka realizacja usługi.

W przypadku portfeli hipotecznych kluczową wartością dla Klienta jest:

 • kompleksowa analiza nieruchomości w portfelu,
 • korekta i standaryzacja danych o lokalizacji i adresie nieruchomości, wyłapanie ew. błędnych informacji,
 • uzupełnienie informacji o nieruchomościach z różnych baz danych, m.in.: informacje z rejestru ksiąg wieczystych, parametry nieruchomości, informacje o ryzykach klimatycznych (ESG),
 • analiza typów nieruchomości i dopasowanie optymalnej metody wyceny/aktualizacji wartości,
 • przeprowadzenie wyceny/aktualizacji wartości,
 • przekazanie Klientowi kompletnej bazy informacji o nieruchomościach w portfelu.

Klient otrzymuje od Cenatorium:

 • po pierwsze – uporządkowaną bazę nieruchomości, co pozwala na dalsze skuteczne monitorowanie portfela i gwarantuje zachowanie należytej staranności w zarządzaniu portfelem,
 • po drugie – opis metodyki zastosowanej przy wycenie/aktualizacji wartości, co umożliwia optymalizację wymogu kapitałowego i przedstawienie odpowiedniej dokumentacji regulatorowi (KNF).

Po pierwszej analizie, dzięki uporządkowaniu i wystandaryzowaniu informacji o nieruchomościach, jesteśmy w stanie szybko i po niższych stawkach realizować kolejne aktualizacje wartości i dalszy monitoring portfela (np. w cyklu kwartalnym, półrocznym lub rocznym).

Zapraszamy do kontaktu

  Wypełnienie i przesłanie wiadomości wraz z podanymi danymi osobowymi stanowi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, przedstawienia oferty. Przesyłając wiadomość potwierdzasz, że masz świadomość możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Wszelkie dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych dostępne są w Polityce prywatności.

  loader-symbol

  Wróć do grup produktów

  Wyceny

  Automatyczna wycena nieruchomości (system AVM Cenatorium) oraz tradycyjne wyceny: ekspertyzy, operaty szacunkowe i BHWN.

  arrow-symbol

  Market Intelligence

  Pakiet danych i analiz o sytuacji na rynku nieruchomości, a także o poziomie cen i parametrach rynków lokalnych.

  arrow-symbol

  E-hipoteka

  Automatyzacja procesu hipotecznego na etapie sprzedaży, udzielenia kredytu i monitoringu portfela zabezpieczeń.

  arrow-symbol