Produkty

Market Intelligence – Analityka rynku nieruchomości

 

 

Specjalizujemy się w analityce rynku nieruchomości

Cenatorium dostarcza rozwiązania służące do oceny i analizy sytuacji na rynku nieruchomości, w szczególności na rynkach lokalnych. 

Produkty te mogą służyć zarówno do ogólnej analizy i porównania rynków, jak i do oceny sytuacji konkretnych nieruchomości.

Poszczególne produkty umożliwiają m.in. monitorowanie zmienności cen, dynamiki zmian na rynkach lokalnych, stawek najmu, jak i ryzyk i ograniczeń związanych z daną lokalizacją.

Baza Cen Cenatorium

Wiarygodne źródło informacji o rynku nieruchomości, budowane i aktualizowane na bieżąco od wielu lat. Zapewnia bankom, deweloperom oraz innym uczestnikom rynku dostęp do wiedzy o sfinalizowanych transakcjach. Zawiera informacje z aktów notarialnych o ponad 6,6 mln transakcji sprzedaży gruntów, mieszkań, domów oraz lokali użytkowych.

Indeksy zmian cen

Przygotowywane przez Cenatorium Indeksy zmian cen nieruchomości to jeden z najważniejszych wskaźników służących do śledzenia dynamiki zmian cen transakcyjnych na rynku nieruchomości w Polsce.

Real Estate Market Map

Pakiet narzędzi umożliwiający ocenę i analizę lokalizacji. Obejmuje m.in.: ceny ofertowe, stawki najmu, monitoring inwestycji oraz ryzyka i ograniczenia.

Ryzyka i ograniczenia (szkodowość)

Narzędzia i dane umożliwiające weryfikację ryzyk i ograniczeń związanych z nieruchomością (zagrożenia klimatyczne, obszary ochrony i ograniczeń zabudowy).

Prognoza cen nieruchomości

Kwartalne prognozy cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych na 8 kwartałów w przód dla różnych segmentów i lokalizacji.

Dla kogo:

Banki

Deweloperzy

Ubezpieczyciele

Rzeczoznawcy majątkowi

Windykatorzy

Fundusze inwestycyjne

Wróć do grup produktów

Wyceny

Automatyczna wycena nieruchomości (system AVM Cenatorium) oraz tradycyjne wyceny: ekspertyzy, operaty szacunkowe i BHWN.

arrow-symbol

Market Intelligence

Pakiet danych i analiz o sytuacji na rynku nieruchomości, a także o poziomie cen i parametrach rynków lokalnych.

arrow-symbol

E-hipoteka

Automatyzacja procesu hipotecznego na etapie sprzedaży, udzielenia kredytu i monitoringu portfela zabezpieczeń.

arrow-symbol