Produkty

E-hipoteka

 

 

Specjalizujemy się w cyfryzacji procesów

Pandemia COVID-19 zdecydowanie wpłynęła na przyspieszenie procesów cyfryzacji i wdrażania rozwiązań technologicznych w wielu dziedzinach życia.

Zjawisko to nie ominęło rynków hipotecznych. W Polsce już dziś, śladem zachodnich rynków, następuje stopniowa cyfryzacja procesów związanych z kredytami hipotecznymi.

Dysponując odpowiednimi narzędziami, wiedzą i wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu szeroko rozumianego rynku nieruchomości, dostarczamy narzędzia umożliwiające automatyzację procesu hipotecznego na różnych etapach.

Pre-approval – wstępna ocena nieruchomości

Szybka wycena nieruchomości na potrzeby wstępnej informacji o wartości i możliwości udzielenia kredytu

Korzyści:
 • Możliwość wdrożenia wniosku o kredyt online – przyspieszenie procesu
 • Zwiększenie sprzedaży/pozyskanie nowej grupy klientów
 • Optymalizacja kosztów
Proponujemy:
 • Integrację z systemem klienta (API)
 • Błyskawiczną weryfikację nieruchomości
 • W razie konieczności weryfikacji ręcznej, uzupełnienie informacji w krótkim czasie, również poprzez API

Wyceny standardowych nieruchomości realizowane są z pomocą systemu automatycznej wyceny AVM Cenatorium.

Origination – udzielenie kredytu

Weryfikacja (ocena) i wycena nieruchomości oraz dostarczenie danych na potrzeby udzielenia kredytu

Korzyści:
 • Optymalizacja kosztów (znacznie niższe koszty dla standardowych nieruchomości)
 • Przyspieszenie procesu (natychmiastowa informacja dla standardowych lokali mieszkalnych)
 • Zarządzanie ryzykiem (ocena wartości i ryzyka nieruchomości jako zabezpieczenia)
Proponujemy:
 • Możliwość realizacji całego strumienia wniosków kredytowych – realizację zarówno automatycznych, jak i tradycyjnych wycen, w zależności od typu nieruchomości
 • Pełną integrację z systemem bankowym (dostarczanie wycen poprzez API), również dla wycen tradycyjnych
 • Na okres wdrożenia lub pilotażu – dostęp do interfejsu graficznego (przez www), umożliwiającego pracownikom banku zlecanie wycen i dostęp do wyników

Wyceny standardowych nieruchomości realizowane są z pomocą systemu automatycznej wyceny AVM Cenatorium.

Monitoring portfela

Cykliczna, zautomatyzowana aktualizacja wartości nieruchomości w portfelu

Korzyści:
 • Podstawa do optymalizacji wymogów kapitałowych
 • Monitoring portfela – spełnienie wymogu regulacyjnego
 • Uporządkowanie danych o portfelu nieruchomości i wdrożenie świadomego monitorowania i zarządzania ryzykiem na portfelu
Proponujemy:
 • Integrację z systemem – dostęp do wyników za pośrednictwem API lub przesyłanie informacji o portfelu w postaci plików/bazodanowej (bezpieczne połączenie)
 • Cykliczną aktualizację wartości w zależności od potrzeb klienta
 • Poprawę i uzupełnienie danych o nieruchomościach w portfelu

Pre-approval – wstępna ocena nieruchomości

Origination – udzielenie kredytu

Monitoring portfela

Szybka wycena nieruchomości na potrzeby wstępnej informacji o wartości i możliwości udzielenia kredytu

Weryfikacja (ocena) i wycena nieruchomości oraz dostarczenie danych na potrzeby udzielenia kredytu

Cykliczna, zautomatyzowana aktualizacja wartości nieruchomości w portfelu

Korzyści:
 • Możliwość wdrożenia wniosku o kredyt online – przyspieszenie procesu
 • Zwiększenie sprzedaży/pozyskanie nowej grupy klientów
 • Optymalizacja kosztów
Korzyści:
 • Optymalizacja kosztów (znacznie niższe koszty dla standardowych nieruchomości)
 • Przyspieszenie procesu (natychmiastowa informacja dla standardowych lokali mieszkalnych)
 • Zarządzanie ryzykiem (ocena wartości i ryzyka nieruchomości jako zabezpieczenia)
Korzyści:
 • Podstawa do optymalizacji wymogów kapitałowych
 • Monitoring portfela – spełnienie wymogu regulacyjnego
 • Uporządkowanie danych o portfelu nieruchomości i wdrożenie świadomego monitorowania i zarządzania ryzykiem na portfelu
Proponujemy:
 • Integrację z systemem klienta (API)
 • Błyskawiczną weryfikację nieruchomości
 • W razie konieczności weryfikacji ręcznej, uzupełnienie informacji w krótkim czasie, również poprzez API
Proponujemy:
 • Możliwość realizacji całego strumienia wniosków kredytowych – realizację zarówno automatycznych, jak i tradycyjnych wycen, w zależności od typu nieruchomości
 • Pełną integrację z systemem bankowym (dostarczanie wycen poprzez API), również dla wycen tradycyjnych
 • Na okres wdrożenia lub pilotażu – dostęp do interfejsu graficznego (przez www), umożliwiającego pracownikom banku zlecanie wycen i dostęp do wyników
Proponujemy:
 • Integrację z systemem – dostęp do wyników za pośrednictwem API lub przesyłanie informacji o portfelu w postaci plików/bazodanowej (bezpieczne połączenie)
 • Cykliczną aktualizację wartości w zależności od potrzeb klienta
 • Poprawę i uzupełnienie danych o nieruchomościach w portfelu

Wyceny standardowych nieruchomości realizowane są z pomocą systemu automatycznej wyceny AVM Cenatorium.

Wyceny standardowych nieruchomości realizowane są z pomocą systemu automatycznej wyceny AVM Cenatorium.

Jak analizujemy nieruchomość

Identyfikacja nieruchomości

np. ustalenie KW, standaryzacja adresów

Wycena nieruchomości

lub aktualizacja wartości

Dodatkowe dane, ESG

np. ryzyka klimatyczne, efektywność energetyczna

Dla kogo:

Banki

Zapraszamy do kontaktu

  Wypełnienie i przesłanie wiadomości wraz z podanymi danymi osobowymi stanowi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, przedstawienia oferty. Przesyłając wiadomość potwierdzasz, że masz świadomość możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Wszelkie dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych dostępne są w Polityce prywatności.

  loader-symbol

  Wróć do grup produktów

  Wyceny

  Automatyczna wycena nieruchomości (system AVM) oraz tradycyjne wyceny: ekspertyzy, operaty szacunkowe i BHWN.

  arrow-symbol

  Market Intelligence

  Pakiet danych i analiz o sytuacji na rynku nieruchomości, a także o poziomie cen i parametrach rynków lokalnych.

  arrow-symbol

  E-hipoteka

  Automatyzacja procesu hipotecznego na etapie sprzedaży, udzielenia kredytu i monitoringu portfela zabezpieczeń.

  arrow-symbol