Produkty

E-hipoteka

 

 

Specjalizujemy się w cyfryzacji procesów

Pandemia COVID-19 zdecydowanie wpłynęła na przyspieszenie procesów cyfryzacji i wdrażania rozwiązań technologicznych w wielu dziedzinach życia.

Zjawisko to nie ominęło rynków hipotecznych. W Polsce już dziś, śladem zachodnich rynków, następuje stopniowa cyfryzacja procesów związanych z kredytami hipotecznymi.

Dysponując odpowiednimi narzędziami, wiedzą i wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu szeroko rozumianego rynku nieruchomości, dostarczamy narzędzia umożliwiające automatyzację procesu hipotecznego na różnych etapach.

Pre-approval – wstępna ocena nieruchomości

Szybka wycena nieruchomości na potrzeby wstępnej informacji o wartości i możliwości udzielenia kredytu

Korzyści:
 • Możliwość wdrożenia wniosku o kredyt online – przyspieszenie procesu
 • Zwiększenie sprzedaży/pozyskanie nowej grupy klientów
 • Optymalizacja kosztów
Proponujemy:
 • Integrację z systemem Klienta (API)
 • Błyskawiczną weryfikację nieruchomości
 • W razie konieczności weryfikacji ręcznej, uzupełnienie informacji w krótkim czasie, również poprzez API

Wyceny standardowych nieruchomości realizowane są z pomocą systemu automatycznej wyceny AVM Cenatorium.

Origination – udzielenie kredytu

Weryfikacja (ocena) i wycena nieruchomości oraz dostarczenie danych na potrzeby udzielenia kredytu

Korzyści:
 • Optymalizacja kosztów (znacznie niższe koszty dla standardowych nieruchomości)
 • Przyspieszenie procesu (natychmiastowa informacja dla standardowych lokali mieszkalnych)
 • Zarządzanie ryzykiem (ocena wartości i ryzyka nieruchomości jako zabezpieczenia)
Proponujemy:
 • Możliwość realizacji całego strumienia wniosków kredytowych – realizację zarówno automatycznych, jak i tradycyjnych wycen, w zależności od typu nieruchomości
 • Pełną integrację z systemem bankowym (dostarczanie wycen poprzez API), również dla wycen tradycyjnych
 • Na okres wdrożenia lub pilotażu – dostęp do interfejsu graficznego (przez www), umożliwiającego pracownikom banku zlecanie wycen i dostęp do wyników

Wyceny standardowych nieruchomości realizowane są z pomocą systemu automatycznej wyceny AVM Cenatorium.

Monitoring portfela

Cykliczna, zautomatyzowana aktualizacja wartości nieruchomości w portfelu

Korzyści:
 • Podstawa do optymalizacji wymogów kapitałowych
 • Monitoring portfela – spełnienie wymogu regulacyjnego
 • Uporządkowanie danych o portfelu nieruchomości i wdrożenie świadomego monitorowania i zarządzania ryzykiem na portfelu
Proponujemy:
 • Integrację z systemem – dostęp do wyników za pośrednictwem API lub przesyłanie informacji o portfelu w postaci plików/bazodanowej (bezpieczne połączenie)
 • Cykliczną aktualizację wartości w zależności od potrzeb Klienta
 • Poprawę i uzupełnienie danych o nieruchomościach w portfelu

Pre-approval – wstępna ocena nieruchomości

Origination – udzielenie kredytu

Monitoring portfela

Szybka wycena nieruchomości na potrzeby wstępnej informacji o wartości i możliwości udzielenia kredytu

Weryfikacja (ocena) i wycena nieruchomości oraz dostarczenie danych na potrzeby udzielenia kredytu

Cykliczna, zautomatyzowana aktualizacja wartości nieruchomości w portfelu

Korzyści:
 • Możliwość wdrożenia wniosku o kredyt online – przyspieszenie procesu
 • Zwiększenie sprzedaży/pozyskanie nowej grupy klientów
 • Optymalizacja kosztów
Korzyści:
 • Optymalizacja kosztów (znacznie niższe koszty dla standardowych nieruchomości)
 • Przyspieszenie procesu (natychmiastowa informacja dla standardowych lokali mieszkalnych)
 • Zarządzanie ryzykiem (ocena wartości i ryzyka nieruchomości jako zabezpieczenia)
Korzyści:
 • Podstawa do optymalizacji wymogów kapitałowych
 • Monitoring portfela – spełnienie wymogu regulacyjnego
 • Uporządkowanie danych o portfelu nieruchomości i wdrożenie świadomego monitorowania i zarządzania ryzykiem na portfelu
Proponujemy:
 • Integrację z systemem Klienta (API)
 • Błyskawiczną weryfikację nieruchomości
 • W razie konieczności weryfikacji ręcznej, uzupełnienie informacji w krótkim czasie, również poprzez API
Proponujemy:
 • Możliwość realizacji całego strumienia wniosków kredytowych – realizację zarówno automatycznych, jak i tradycyjnych wycen, w zależności od typu nieruchomości
 • Pełną integrację z systemem bankowym (dostarczanie wycen poprzez API), również dla wycen tradycyjnych
 • Na okres wdrożenia lub pilotażu – dostęp do interfejsu graficznego (przez www), umożliwiającego pracownikom banku zlecanie wycen i dostęp do wyników
Proponujemy:
 • Integrację z systemem – dostęp do wyników za pośrednictwem API lub przesyłanie informacji o portfelu w postaci plików/bazodanowej (bezpieczne połączenie)
 • Cykliczną aktualizację wartości w zależności od potrzeb Klienta
 • Poprawę i uzupełnienie danych o nieruchomościach w portfelu

Wyceny standardowych nieruchomości realizowane są z pomocą systemu automatycznej wyceny AVM Cenatorium.

Wyceny standardowych nieruchomości realizowane są z pomocą systemu automatycznej wyceny AVM Cenatorium.

Jak analizujemy nieruchomość

Identyfikacja nieruchomości

np. ustalenie KW, standaryzacja adresów

Wycena nieruchomości

lub aktualizacja wartości

Dodatkowe dane, ESG

np. ryzyka klimatyczne, efektywność energetyczna

arrow-symbol

Dla kogo:

Banki

Zapraszamy do kontaktu

  Wypełnienie i przesłanie wiadomości wraz z podanymi danymi osobowymi stanowi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, przedstawienia oferty. Przesyłając wiadomość potwierdzasz, że masz świadomość możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Wszelkie dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych dostępne są w Polityce prywatności.

  loader-symbol

  Wróć do grup produktów

  Wyceny

  Automatyczna wycena nieruchomości (system AVM Cenatorium) oraz tradycyjne wyceny: ekspertyzy, operaty szacunkowe i BHWN.

  arrow-symbol

  Market Intelligence

  Pakiet danych i analiz o sytuacji na rynku nieruchomości, a także o poziomie cen i parametrach rynków lokalnych.

  arrow-symbol

  E-hipoteka

  Automatyzacja procesu hipotecznego na etapie sprzedaży, udzielenia kredytu i monitoringu portfela zabezpieczeń.

  arrow-symbol