Produkty – Market Intelligence

Ryzyka i ograniczenia (szkodowość)

Ryzyka i ograniczenia

Dostarczamy narzędzia umożliwiające weryfikację ryzyk i ograniczeń związanych z nieruchomością, takich jak:

  • zagrożenia hydrologiczne, w tym zagrożenia powodziowe,
  • zagrożenia geologiczne,
  • dane związane z bezpieczeństwem publicznym,
  • ograniczenia wynikające z lokalizacji lotniczych urządzeń naziemnych,
  • formy ochrony przyrody.

Narzędzia i dane dostępne są dla całej Polski.

Dla kogo:

Ubezpieczyciele

Banki

Deweloperzy

Rzeczoznawcy majątkowi

Windykatorzy

Fundusze inwestycyjne

Wróć do grup produktów

Wyceny

Automatyczna wycena nieruchomości (system AVM Cenatorium) oraz tradycyjne wyceny: ekspertyzy, operaty szacunkowe i BHWN.

arrow-symbol

Market Intelligence

Pakiet danych i analiz o sytuacji na rynku nieruchomości, a także o poziomie cen i parametrach rynków lokalnych.

arrow-symbol

E-hipoteka

Automatyzacja procesu hipotecznego na etapie sprzedaży, udzielenia kredytu i monitoringu portfela zabezpieczeń.

arrow-symbol