Produkty – Wyceny

Wyceny rzeczoznawców

Choć naszą specjalizacją jest automatyczna wycena nieruchomości (AVM Cenatorium), zdajemy sobie sprawę, że dla wielu nieruchomości wycena rzeczoznawcy jest niezbędna. Są też sytuacje, kiedy wymagane może być sporządzenie wyceny w formie operatu szacunkowego.

Dlatego Cenatorium w szerokim zakresie współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, zarówno w ramach uzupełnienia wycen automatycznych, jak i w ramach zleceń obejmujących wyłącznie wycenę tradycyjną.

Poza własnymi pracownikami, dysponujemy siecią ponad dwustu współpracujących rzeczoznawców na terenie całej Polski, co umożliwia nam wykonanie dowolnej wyceny w każdej lokalizacji.

Operaty szacunkowe

 

Wyceny w formie operatu szacunkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami rzeczoznawców majątkowych.

Wyceny dostarczamy w wersji „papierowej”, PDF (skanu). Jesteśmy również w stanie dostarczać elementy operatu w postaci cyfrowej.

Ekspertyzy

 

Wyceny w postaci ekspertyzy.

Zakres i dokładna forma dokumentu, a także sposób dostarczenia, uzależnione są od potrzeb Klienta. Możliwe jest dostarczenie zarówno w postaci „papierowej”, jak i cyfrowej.

Bankowo-hipoteczne wartości nieruchomości (BHWN)

 

Wyceny i weryfikacje nieruchomości w postaci bankowo-hipotecznych wartości nieruchomości. Dokładny zakres przekazywanych informacji uzależniony jest od ustaleń z Klientem.

Analizy i wyceny inwestycyjne

 

Poza typowymi wycenami nasi rzeczoznawcy wykonują również różnego rodzaju analizy, jak np. analizę potencjału inwestycyjnego nieruchomości komercyjnych.

W przypadku dużych inwestycji, np. inwestycji infrastrukturalnych, współpracujemy z drugą spółką z naszej grupy – Inplus Energetyka, która specjalizuje się m.in. w analizach na etapie studium wykonalności i przygotowania inwestycji.

Wróć do grup produktów

Wyceny

Automatyczna wycena nieruchomości (system AVM Cenatorium) oraz tradycyjne wyceny: ekspertyzy, operaty szacunkowe i BHWN.

arrow-symbol

Market Intelligence

Pakiet danych i analiz o sytuacji na rynku nieruchomości, a także o poziomie cen i parametrach rynków lokalnych.

arrow-symbol

E-hipoteka

Automatyzacja procesu hipotecznego na etapie sprzedaży, udzielenia kredytu i monitoringu portfela zabezpieczeń.

arrow-symbol