RAPORT CENATORIUM

Bez kategorii 23 lutego 2022

Rynek nieruchomości w Polsce – nowe trendy

Wydarzenia ostatnich dwóch lat dobitnie uzmysławiają nam, że otaczająca nas rzeczywistość – w szczególności ta rynkowa – nie jest ani stabilna, ani niezmienna. Dlatego coraz bardziej palące stają się pytania o przyszłość rynku nieruchomości. Budowane teraz prognozy będą podstawą dalszej polityki banków, funduszy inwestycyjnych, deweloperów, publicznych instytucji odpowiedzialnych za mieszkalnictwo i całego otoczenia rynku.


Dlatego oddajemy w Wasze ręce raport, który jest przeglądem najważniejszych trendów i zjawisk, z komentarzem naszych ekspertów i omówieniem prawdopodobnych scenariuszy. Proponuje on nowe, szersze spojrzenie na procesy definiujące rynek, i porusza wątki, które nie są uwzględniane w innych znanych nam analizach. Jesteśmy pewni, że będzie pomocny dla wszystkich, którzy tak jak my próbują zrozumieć i przewidzieć kształt polskiego rynku nieruchomości w okresie nabierających tempa zmian.

Pobierz raport!