02 06.2022

Raport Rynek nieruchomości w Polsce z uwzględnieniem agresji na Ukrainę

Wydarzenia ostatnich dwóch lat, a w szczególności ostatnich miesięcy dobitnie potwierdzają, że otaczająca nas rzeczywistość nie jest ani stabilna, ani niezmienna. Coraz bardziej palące stają się pytania o przyszłość rynku nieruchomości. Dlatego oddajemy w Wasze ręce raport, który jest przeglądem najważniejszych trendów i zjawisk, z komentarzem naszych ekspertów i omówieniem prawdopodobnych scenariuszy.

Zapraszamy gorąco do zapoznania się z naszym materiałem

23 02.2022

Rynek nieruchomości w Polsce – nowe trendy

Wydarzenia ostatnich dwóch lat dobitnie uzmysławiają nam, że otaczająca nas rzeczywistość – w szczególności ta rynkowa – nie jest ani stabilna, ani niezmienna. Dlatego coraz bardziej palące stają się pytania o przyszłość rynku nieruchomości. Budowane teraz prognozy będą podstawą dalszej polityki banków, funduszy inwestycyjnych, deweloperów, publicznych instytucji odpowiedzialnych za mieszkalnictwo i całego otoczenia rynku.


Dlatego oddajemy w Wasze ręce raport, który jest przeglądem najważniejszych trendów i zjawisk, z komentarzem naszych ekspertów i omówieniem prawdopodobnych scenariuszy. Proponuje on nowe, szersze spojrzenie na procesy definiujące rynek, i porusza wątki, które nie są uwzględniane w innych znanych nam analizach. Jesteśmy pewni, że będzie pomocny dla wszystkich, którzy tak jak my próbują zrozumieć i przewidzieć kształt polskiego rynku nieruchomości w okresie nabierających tempa zmian.

123