Blog

Dowiedz się więcej o rynku nieruchomości

Promocja Mapy Transakcji Cenatorium

Dołącz do ponad 1000 agencji nieruchomości i przetestuj Mapę Transakcji Cenatorium.

Korzystaj z największej i najbardziej wiarygodnej bazy danych o sfinalizowanych transakcjach na rynku nieruchomości:

 • Bezpiecznie,
 • Bez męczących wizyt w urzędach,
 • Szybko.

Zyskaj dostęp do informacji z aktów notarialnych o ponad 4,8 milionach transakcji sprzedaży gruntów, mieszkań, domów oraz lokali użytkowych – to aż 90% danych z całej Polski.

Tylko teraz, kupując dostęp do MTC możesz zaoszczędzić nawet 60 zł na jednym pakiecie!*

Skorzystaj z promocji.

Dodatkowo, przy zakupie pakietu w prezencie otrzymasz kod wielokrotnego użytku na raport urban.one za 25 zł (zamiast 39 zł) – natychmiastowa wycena mieszkania online.

Sprawdź nas!

* Rabat 10% na wszystkie pakiety MTC. Promocja trwa do 30 listopada 2020 r.

Promocja Mapy Transakcji Cenatorium

Wiosną otwórz się na nowe możliwości! Dołącz do ponad 1000 agencji nieruchomości i przetestuj Mapę Transakcji Cenatorium.

Korzystaj z największej i najbardziej wiarygodnej bazy danych o sfinalizowanych transakcjach na rynku nieruchomości:

 • Bezpiecznie,
 • Bez męczących wizyt w urzędach,
 • Szybko.

Zyskaj dostęp do informacji z aktów notarialnych o ponad 4,8 milionach transakcji sprzedaży gruntów, mieszkań, domów oraz lokali użytkowych – to aż 90% danych z całej Polski.

Tylko teraz, kupując dostęp do MTC możesz zaoszczędzić nawet 60 zł!*

Skorzystaj z promocji.

Dodatkowo, przy zakupie pakietu w prezencie otrzymasz kod wielokrotnego użytku na raport urban.one 50% taniej – natychmiastowa wycena mieszkania online.

Sprawdź nas!

* Rabat 10% na wszystkie pakiety MTC. Promocja trwa do 30 czerwca 2020 r.

 

Nasi eksperci na PRMIA Poland

Już 11 maja przedstawiciele Cenatorium Mariusz Kurzac i Grzegorz Ignaciuk wezmą udział w konferencji online PRMIA – Professional Risk Managers’​ International Association w Polsce. Tematem video konferencji będzie wpływ pandemii COVID-19 na postawy uczestników rynku nieruchomości. Nasi przedstawiciele przedstawią też prognozy zmiany cen transakcyjnych w głównych miastach w Polsce. Zapraszamy!

SZUKAMY: Kierownik zespołu analiz

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik zespołu analiz

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • specyfikowanie wymagań dotyczących przetwarzania danych z pomocą dedykowanego oprogramowania

 • tworzenie baz i walidacja na potrzeby modeli

 • współpraca z programistami pracującymi przy automatyzacji przetwarzania danych

 • analiza danych wejściowych

 • wyznaczanie obszarów

 • budowa, strukturyzowanie i etykietowanie zbiorów do próbek uczących i testowych

 • nadzór nad etykietowaniem i ręcznym przetwarzaniem danych

 • wsparcie automatyzacji tworzenia próbek na podstawie dostępnych baz danych

 • kalibracja systemu i profili potrzeb pod kątem konkretnych grup klientów

 • nadzór koncepcyjny i merytoryczny nad analitykami oraz podwykonawcami w tym zakresie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych – preferowane kierunki zarządzanie

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w analizie danych i 3-letnie na stanowisku kierownika lub koordynatora takiego zespołu

 • posiadanie kompetencji w zakresie przetwarzania i analizy danych, w szczególności: przetwarzania informacji bazodanowych z analogowych źródeł, harmonizacji zbiorów danych, automatyzacji przetwarzania danych, standaryzacji danych

 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz statystycznych

 • zdolności analityczne

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z bazą PostgreSQL

 • doświadczenie w przetwarzaniu danych, automatyzacji i optymalizacji procesów

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, np. GitLab

 • wysokie zdolności organizacyjne

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • kreatywność

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 30.10.2019 r. do godziny 23:59.

SZUKAMY: Analityk danych

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk danych

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • analiza danych wejściowych
 • budowa i strukturyzowanie zbiorów danych na potrzeby próbek uczących i testowych
 • wsparcie automatyzacji tworzenia próbek na podstawie dostępnych baz danych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych – preferowane kierunki matematyka, fizyka, informatyka i ekonometria

 • posiadanie kompetencji w zakresie przetwarzania i analizy danych, w szczególności: przetwarzania informacji bazodanowych z analogowych źródeł, harmonizacji zbiorów danych, automatyzacji przetwarzania danych, standaryzacji danych

 • doświadczenie w pracy z bazą PostgreSQL

 • praktyczna znajomość języka programowania Python

 • znajomość bibliotek do przetwarzania danych, m.in. pandas, numpy

 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz statystycznych

 • zdolności analityczne

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość i rozumienie algorytmów uczenia maszynowego (regresji logistycznej, lasów losowych, xgboost, SVM, sieci neuronowych)

 • doświadczenie w stosowaniu narzędzi służących do implementacji modeli uczenia maszynowego (np. scikit-learn, Tensorflow, Keras, Theano, Caffe, Torch)

 • doświadczenie w przetwarzaniu danych, automatyzacji i optymalizacji procesów

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, np. GitLab

 • wysokie zdolności organizacyjne

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • kreatywność

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 20.10.2019 r. do godziny 23:59.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 68. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

SZUKAMY: Specjalista ds. machine learning

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. machine learning

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • współudział w planowaniu prac projektu w celu osiągnięcia założonych wyników
 • implementacja modeli do identyfikacji obiektów/cech budynków ze zdjęć satelitarnych, lotniczych/dronowych, skaningu laserowego
 • wykonywanie koniecznych badań/analiz prowadzących do optymalnego wykorzystania różnych źródeł danych przestrzennych
 • wyznaczanie kierunku rozwoju prac i sugerowanie rozwiązań prowadzących do poprawy modeli, m.in. poprzez sposoby poprawy jakości danych, wykorzystanie innych źródeł danych, czy stosowanie innych modeli/struktur sieci neuronowych
 • wsparcie merytoryczne zespołu poprzez dzielenie się wiedzą
 • wsparcie we wdrażaniu zbudowanych modeli
 • tworzenie dokumentacji projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: matematyka, fizyka, informatyka itp.

 • minimum 5 lat doświadczania w projektach dotyczących uczenia maszynowego

 • minimum 2 lata doświadczenia w stosowaniu narzędzi Deep Learningowych w Computer Vision

 • bardzo dobra znajomość Pythona i bibliotek TensorFlow, Keras, scikit-learn, pandas, numpy

 • praktyczna znajomość i rozumienie algorytmów uczenia głębokiego wykorzystywanych w rozpoznawaniu obiektów na zdjęciach satelitarnych

 • znajomość najnowszych trendów/modeli wykorzystywanych w wykrywaniu obiektów ze zdjęć

 • znajomość SQL, Git

 • umiejętność pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą

Mile widziane:

 • udział w pracach badawczych związanych z identyfikacją obiektów na zdjęciach satelitarnych

 • udział w projektach dofinansowanych ze środków UE, w szczególności w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBiR

 • znajomość AWS

 

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 10.10.2019 r. do godziny 10:00.

SZUKAMY: Specjalista ds. przetwarzania danych/danych GIS

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. przetwarzania danych/danych GIS

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • przetwarzanie danych przestrzennych
 • analizy GIS w oprogramowaniu desktopowym (ArcGIS)
 • etykietowanie ręczne, digitalizacja i georeferencja danych
 • budowanie próbek danych przestrzennych
 • przetwarzanie oraz weryfikacja rastrowych i wektorowych danych cyfrowych
 • budowa i utrzymanie przestrzennych zbiorów danych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych – preferowane kierunki geodezja, geoinformatyka, geografia, urbanistyka i gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)

Mile widziane:

 • dobra lub bardzo dobra znajomość oprogramowania ArcGIS

 • zdolności analityczne

 • wysokie zdolności organizacyjne

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • kreatywność

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Zobacz pełną treść ogłoszenia

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 30.09.2019 r. do godziny 23:59.

SZUKAMY: Data scientist

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Data scientist

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • współudział w planowaniu prac projektu
 • automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem i analizą danych
 • wykonywanie koniecznych badań/analiz prowadzących do optymalnego wykorzystania różnych źródeł danych przestrzennych
 • implementacja modeli do identyfikacji różnych klas obiektów z różnych źródeł danych
 • przeprowadzanie koniecznych analiz na potrzeby poprawy wyników modeli
 • tworzenie dokumentacji projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie z kierunków matematyka, fizyka, informatyka
 • minimum 2-3 lata doświadczenia w projektach związanych z uczeniem maszynowym
 • praktyczna znajomość i rozumienie algorytmów uczenia maszynowego (regresji logistycznej, lasów losowych, xgboost, SVM, sieci neuronowych)
 • praktyczna znajomość języka programowania Python
 • doświadczenie w stosowaniu narzędzi służących do implementacji modeli uczenia maszynowego (np. scikit-learn, Tensorflow, Keras, Theano, Caffe, Torch)
 • doświadczenie w przetwarzaniu danych, automatyzacji i optymalizacji procesów
 • znajomość bibliotek do przetwarzania danych, m.in. pandas, numpy
 • doświadczenie w pracy z bazą PostgreSQL
 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, np. GitLab
 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz statystycznych
 • umiejętność pracy zespołowej oraz szybkiego przyswajania nowej wiedzy

Mile widziane:

 • ukończone dodatkowe kursy związane z uczeniem głębokim
 • znajomość branży nieruchomości
 • znajomość języka programowania R, w tym bibliotek wykorzystywanych w analizie i wizualizacji danych oraz budowie modeli uczenia maszynowego
 • znajomość PostGiS
 • znajomość C++

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół
 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

Pobierz całą treść ogłoszenia

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 22.09.2019 r. do godziny 23:59.

Najnowszy raport cen nieruchomości

Marzec na polskim rynku mieszkaniowym przyniósł lekki wzrost Indeksu urban.one, który względem poprzedniego miesiąca wzrósł 0,23 pkt. Tym samym na koniec pierwszego kwartału 2019 roku poziom indeksu był równy 101,50 pkt.

Pierwszy kwartał na polskim rynku minął pod znakiem wzrostów cen mieszkań choć były one dość lekkie. Styczeń jako jedyny miesiąc charakteryzował się spadkiem przeciętnych cen, jednak wyniki z lutego i marca wypracowały wspomniany kosmetyczny wzrost poziomu indeksu. Eksperci oceniają, że nastroje rynkowe nieco się ustabilizowały i w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku nieruchomości pozostanie bez zmian. Na rynku pierwotnym pewnym wyznacznikiem dobrych nastrojów jest wzrost liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań, oznacza, to, że deweloperzy wciąż pozytywnie oceniają możliwości popytowe – mówi Barbara Bugaj Starszy analityk ds. rynku nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem.

urban.one – nowa propozycja od Cenatorium

Od teraz każdy może samodzielnie sprawdzić realną wartość mieszkania, które chce kupić lub sprzedać. Na rynku nieruchomości debiutuje serwis Cenatorium – urban.one.

urban.one to nowe na polskim rynku nieruchomości narzędzie, które umożliwia swoim użytkownikom sprawdzenie wiarygodnej wartości mieszkania w sposób prosty, szybki i wygodny. W ciągu kilku minut, korzystając z internetu i podając podstawowe informacje o mieszkaniu takie jak adres, ilość pomieszczeń czy metraż, można poznać realną wartość danej nieruchomości. Dzięki aplikacji wiedza na temat cen transakcyjnych nieruchomości z 12 największych miast w Polsce jest dostępna dla każdego, kto chce kupić lub sprzedać swoje własne M.

Wiedza zarezerwowana dotychczas tylko dla dużych firm jest od teraz dostępna dla każdego z nas. Raporty są wiarygodne dzięki dużej próbce danych o cenach transakcyjnych jakie zgromadziliśmy. Tworząc urban.one, myśleliśmy przede wszystkim o tym, aby zapewnić jej przyszłym użytkownikom wartość w postaci dostępu do rzetelnych i obiektywnych informacji, na podstawie których będą oni mogli podjąć jedną z najważniejszych decyzji w życiu – o kupnie bądź sprzedaży swojego mieszkania – mówi Adam Sobczak, współtwórca marki urban.one.

Obecnie rynek nieruchomości w Polsce jest jednym z najgorzej opisanych, co sprawia że podjęcie właściwej decyzji o cenie, za jaką zostanie dokonany zakup bądź sprzedaż lokalu jest zawsze dla konsumenta bardzo trudne. Nowa aplikacja pozwala w zdobyć, uporządkować oraz porównać obiektywne dane. To z kolei uchroni konsumentów przed przepłaceniem przy zakupie, stratą podczas sprzedaży, czy też koniecznością ponoszenia dodatkowych.

Wartości podawane przez urban.one wyliczane są na podstawie modeli statystycznych bazujących na cenach transakcyjnych, czyli informacjach o rzeczywistych transakcjach kupna-sprzedaży mieszkań w danej okolicy. System wykorzystuje modele takie jak sieci neuronowe, drzewa decyzyjne czy lasy losowe i za pomocą specjalnych algorytmów wylicza dane. Takie podejście jest wynikiem zastosowania autorskiej metodologii opracowanej przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, SGH i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy do korzystania: www.urban.one