Bez kategorii

Promocja Mapy Transakcji Cenatorium

Bez kategorii 20 listopada 2020

Dołącz do ponad 1000 agencji nieruchomości i przetestuj Mapę Transakcji Cenatorium.

Korzystaj z największej i najbardziej wiarygodnej bazy danych o sfinalizowanych transakcjach na rynku nieruchomości:

 • Bezpiecznie,
 • Bez męczących wizyt w urzędach,
 • Szybko.

Zyskaj dostęp do informacji z aktów notarialnych o ponad 4,8 milionach transakcji sprzedaży gruntów, mieszkań, domów oraz lokali użytkowych – to aż 90% danych z całej Polski.

Tylko teraz, kupując dostęp do MTC możesz zaoszczędzić nawet 60 zł na jednym pakiecie!*

Skorzystaj z promocji.

Dodatkowo, przy zakupie pakietu w prezencie otrzymasz kod wielokrotnego użytku na raport urban.one za 25 zł (zamiast 39 zł) – natychmiastowa wycena mieszkania online.

Sprawdź nas!

* Rabat 10% na wszystkie pakiety MTC. Promocja trwa do 30 listopada 2020 r.

Nasi eksperci na PRMIA Poland

Bez kategorii 30 kwietnia 2020

Już 11 maja przedstawiciele Cenatorium Mariusz Kurzac i Grzegorz Ignaciuk wezmą udział w konferencji online PRMIA – Professional Risk Managers’​ International Association w Polsce. Tematem video konferencji będzie wpływ pandemii COVID-19 na postawy uczestników rynku nieruchomości. Nasi przedstawiciele przedstawią też prognozy zmiany cen transakcyjnych w głównych miastach w Polsce. Zapraszamy!

SZUKAMY: Kierownik zespołu analiz

Bez kategorii 24 października 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik zespołu analiz

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • specyfikowanie wymagań dotyczących przetwarzania danych z pomocą dedykowanego oprogramowania

 • tworzenie baz i walidacja na potrzeby modeli

 • współpraca z programistami pracującymi przy automatyzacji przetwarzania danych

 • analiza danych wejściowych

 • wyznaczanie obszarów

 • budowa, strukturyzowanie i etykietowanie zbiorów do próbek uczących i testowych

 • nadzór nad etykietowaniem i ręcznym przetwarzaniem danych

 • wsparcie automatyzacji tworzenia próbek na podstawie dostępnych baz danych

 • kalibracja systemu i profili potrzeb pod kątem konkretnych grup klientów

 • nadzór koncepcyjny i merytoryczny nad analitykami oraz podwykonawcami w tym zakresie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych – preferowane kierunki zarządzanie

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w analizie danych i 3-letnie na stanowisku kierownika lub koordynatora takiego zespołu

 • posiadanie kompetencji w zakresie przetwarzania i analizy danych, w szczególności: przetwarzania informacji bazodanowych z analogowych źródeł, harmonizacji zbiorów danych, automatyzacji przetwarzania danych, standaryzacji danych

 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz statystycznych

 • zdolności analityczne

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z bazą PostgreSQL

 • doświadczenie w przetwarzaniu danych, automatyzacji i optymalizacji procesów

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, np. GitLab

 • wysokie zdolności organizacyjne

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • kreatywność

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 30.10.2019 r. do godziny 23:59.

SZUKAMY: Analityk danych

Bez kategorii 11 października 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityk danych

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • analiza danych wejściowych
 • budowa i strukturyzowanie zbiorów danych na potrzeby próbek uczących i testowych
 • wsparcie automatyzacji tworzenia próbek na podstawie dostępnych baz danych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych – preferowane kierunki matematyka, fizyka, informatyka i ekonometria

 • posiadanie kompetencji w zakresie przetwarzania i analizy danych, w szczególności: przetwarzania informacji bazodanowych z analogowych źródeł, harmonizacji zbiorów danych, automatyzacji przetwarzania danych, standaryzacji danych

 • doświadczenie w pracy z bazą PostgreSQL

 • praktyczna znajomość języka programowania Python

 • znajomość bibliotek do przetwarzania danych, m.in. pandas, numpy

 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz statystycznych

 • zdolności analityczne

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość i rozumienie algorytmów uczenia maszynowego (regresji logistycznej, lasów losowych, xgboost, SVM, sieci neuronowych)

 • doświadczenie w stosowaniu narzędzi służących do implementacji modeli uczenia maszynowego (np. scikit-learn, Tensorflow, Keras, Theano, Caffe, Torch)

 • doświadczenie w przetwarzaniu danych, automatyzacji i optymalizacji procesów

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, np. GitLab

 • wysokie zdolności organizacyjne

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • kreatywność

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 20.10.2019 r. do godziny 23:59.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Cenatorium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 68. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

SZUKAMY: Specjalista ds. machine learning

Bez kategorii 3 października 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. machine learning

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • współudział w planowaniu prac projektu w celu osiągnięcia założonych wyników
 • implementacja modeli do identyfikacji obiektów/cech budynków ze zdjęć satelitarnych, lotniczych/dronowych, skaningu laserowego
 • wykonywanie koniecznych badań/analiz prowadzących do optymalnego wykorzystania różnych źródeł danych przestrzennych
 • wyznaczanie kierunku rozwoju prac i sugerowanie rozwiązań prowadzących do poprawy modeli, m.in. poprzez sposoby poprawy jakości danych, wykorzystanie innych źródeł danych, czy stosowanie innych modeli/struktur sieci neuronowych
 • wsparcie merytoryczne zespołu poprzez dzielenie się wiedzą
 • wsparcie we wdrażaniu zbudowanych modeli
 • tworzenie dokumentacji projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: matematyka, fizyka, informatyka itp.

 • minimum 5 lat doświadczania w projektach dotyczących uczenia maszynowego

 • minimum 2 lata doświadczenia w stosowaniu narzędzi Deep Learningowych w Computer Vision

 • bardzo dobra znajomość Pythona i bibliotek TensorFlow, Keras, scikit-learn, pandas, numpy

 • praktyczna znajomość i rozumienie algorytmów uczenia głębokiego wykorzystywanych w rozpoznawaniu obiektów na zdjęciach satelitarnych

 • znajomość najnowszych trendów/modeli wykorzystywanych w wykrywaniu obiektów ze zdjęć

 • znajomość SQL, Git

 • umiejętność pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą

Mile widziane:

 • udział w pracach badawczych związanych z identyfikacją obiektów na zdjęciach satelitarnych

 • udział w projektach dofinansowanych ze środków UE, w szczególności w ramach konkursów ogłaszanych przez NCBiR

 • znajomość AWS

 

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 10.10.2019 r. do godziny 10:00.

SZUKAMY: Specjalista ds. przetwarzania danych/danych GIS

Bez kategorii, Nowość, Ogłoszenia 23 września 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. przetwarzania danych/danych GIS

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • przetwarzanie danych przestrzennych
 • analizy GIS w oprogramowaniu desktopowym (ArcGIS)
 • etykietowanie ręczne, digitalizacja i georeferencja danych
 • budowanie próbek danych przestrzennych
 • przetwarzanie oraz weryfikacja rastrowych i wektorowych danych cyfrowych
 • budowa i utrzymanie przestrzennych zbiorów danych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych – preferowane kierunki geodezja, geoinformatyka, geografia, urbanistyka i gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonometria

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)

Mile widziane:

 • dobra lub bardzo dobra znajomość oprogramowania ArcGIS

 • zdolności analityczne

 • wysokie zdolności organizacyjne

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • kreatywność

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół

 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

 

Zobacz pełną treść ogłoszenia

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 30.09.2019 r. do godziny 23:59.

SZUKAMY: Data scientist

Bez kategorii, Nowość, Ogłoszenia 18 września 2019

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Data scientist

w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.

Projekt polega na stworzeniu systemu gromadzącego dane o nieruchomościach oraz o przestrzeni i dostarczającego użytkownikowi zintegrowaną, kontekstową i inteligentną informację o lokalizacji. Informacja taka będzie mogła być w szczególności wykorzystana do opisu konkretnej oferty/nieruchomości/lokalizacji oraz do wyszukania lokalizacji/nieruchomości/oferty wg zadanych kryteriów potrzeb.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku:

 • współudział w planowaniu prac projektu
 • automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem i analizą danych
 • wykonywanie koniecznych badań/analiz prowadzących do optymalnego wykorzystania różnych źródeł danych przestrzennych
 • implementacja modeli do identyfikacji różnych klas obiektów z różnych źródeł danych
 • przeprowadzanie koniecznych analiz na potrzeby poprawy wyników modeli
 • tworzenie dokumentacji projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie z kierunków matematyka, fizyka, informatyka
 • minimum 2-3 lata doświadczenia w projektach związanych z uczeniem maszynowym
 • praktyczna znajomość i rozumienie algorytmów uczenia maszynowego (regresji logistycznej, lasów losowych, xgboost, SVM, sieci neuronowych)
 • praktyczna znajomość języka programowania Python
 • doświadczenie w stosowaniu narzędzi służących do implementacji modeli uczenia maszynowego (np. scikit-learn, Tensorflow, Keras, Theano, Caffe, Torch)
 • doświadczenie w przetwarzaniu danych, automatyzacji i optymalizacji procesów
 • znajomość bibliotek do przetwarzania danych, m.in. pandas, numpy
 • doświadczenie w pracy z bazą PostgreSQL
 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, np. GitLab
 • doświadczenie w przygotowywaniu raportów i analiz statystycznych
 • umiejętność pracy zespołowej oraz szybkiego przyswajania nowej wiedzy

Mile widziane:

 • ukończone dodatkowe kursy związane z uczeniem głębokim
 • znajomość branży nieruchomości
 • znajomość języka programowania R, w tym bibliotek wykorzystywanych w analizie i wizualizacji danych oraz budowie modeli uczenia maszynowego
 • znajomość PostGiS
 • znajomość C++

Zapewniamy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dobrą atmosferę i przyjazny zespół
 • samodzielne realizowanie różnorodnych zadań

Pobierz całą treść ogłoszenia

 

Dołącz do nas!

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: administracja@cenatorium.pl
w terminie do 22.09.2019 r. do godziny 23:59.