O Cenatorium

O Cenatorium

Cenatorium to spółka z obszaru nowych technologii – fintech/proptech, działająca od 2012 roku w sektorze nieruchomości, prowadząca bazy danych przestrzennych i danych o nieruchomościach, oraz dostarczająca autorskie rozwiązania IT i narzędzia analityczne oparte na machine learning.

Podstawowym produktem jest Baza Cen, największa w Polsce scentralizowana baza informacji o transakcjach na rynku nieruchomości. Obecnie w bazie posiadamy ponad 5,5 mln transakcji z RCN. Baza informacji o transakcjach na rynku nieruchomości jest aktualizowana na bieżąco ze wszystkich 380 powiatów w Polsce. Baza zawiera ponad 96% transakcji z rynku nieruchomości w Polsce i obejmuje wszystkie rodzaje nieruchomości: grunty, lokale i budynki.

Z usług Bazy Cen korzysta obecnie większość banków w Polsce, firmy windykacyjne, ubezpieczeniowe, międzynarodowe firmy zajmujące się wyceną rynku nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowi. Baza Cen wielokrotnie przechodziła ocenę wiarygodności instytucji finansowych w Polsce, audyty podczas kontroli KNF oraz audyty międzynarodowych firm doradczych.

W oparciu o szeroki zakres danych Bazy, na podstawie wytycznych EBA, stworzony został wspólnie z najlepszymi statystykami w Polsce model automatycznej wyceny nieruchomości AVM. Spółka korzysta z najwyższych standardów zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, spełniając wysokie wymogi instytucji finansowych w Polsce.

Większość kluczowych uczestników rynku korzysta z naszych indeksów oraz obserwuje z nami trendy i prognozuje zachowanie się rynku nieruchomości.

Naszą ofertę kierowaną do różnych grup klientów znajdziesz w sekcji Co robimy? Zapraszamy!

Co robimy?