Cenatorium i Pricer – rozwijamy się dla Was!

Bez kategorii 23 grudnia 2021

Informujemy, iż z dniem 31.12.2021 r. w ramach grupy kapitałowej nastąpi rozdzielenie podmiotów świadczących usługi dla naszych Partnerów z obszaru B2B (obsługa firm, rzeczoznawców i korporacji) i B2C (obsługa konsumentów –- klientów indywidualnych).

Podmiotem, który od nowego roku będzie świadczył usługi na rzecz klientów indywidualnych, pośredników nieruchomości i pośredników finansowych, kontynuując w ten sposób prowadzenie produktów takich jak Urban.one oraz MTC,  jest nowopowołana spółka Pricer Sp. z o.o., której współudziałowcem została spółka Cenatorium Sp. z o.o.

Usługi na rzecz rynku B2B – banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych, rzeczoznawców, deweloperów, klientów firmowych i korporacyjnych, w tym przede wszystkim prowadzenie i sprzedaż liczącej ponad 5,5 mln transakcji Bazy Cen Nieruchomości oraz systemu automatycznej wyceny nieruchomości (AVM), będą w dalszym ciągu świadczone przez Cenatorium Sp. z o.o.

Podział ten pozwala nam dopasowywać poszczególne rozwiązania do różnych grup klientów i jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

W 2022 roku planujemy dalej rozszerzać naszą ofertę innowacyjnych narzędzi i unikalnych cyfrowych danych o nieruchomościach w celu dalszego ułatwiania i przyspieszenia procesów związanych z wyceną nieruchomości.

Jednocześnie życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.