Nowy raport nt. sytuacji na rynku mieszkaniowym (czerwiec 2022)