Nowy raport nt. sytuacji na rynku mieszkaniowym (kwiecień 2022)